Lỗi EU1. IP bị khoá (blocked)

Hiện tượng

KH báo lỗi: Có lỗi xảy ra. Xin vui lòng thử lại sau (lỗi đã được thông báo cho quản trị) [#XXXX]. Tra mã lỗi trên hệ thống SysAC, lỗi dạng "IP X.X.X.X is blocked (#6/5-5-18/08/18 08:59:17) @DownloadFile. {IP: X.X.X.X} at ProcessError"

Nguyên nhân

User sẽ bị block IP nếu thử nhiều lần và bị sai nhiều lần, vd như cố download nhiều lần 1 file không tồn tại, cố đăng nhập nhiều lần nhưng không đăng nhập được...). Khi quá số lần (10 lần sai trong 5 phút), User sẽ bị block IP. 

Biện pháp xử lý

Giải thích, hướng dẫn để User không làm sai nữa, và nếu cần thì xoá IP khỏi danh sách block (hiện chưa có tính năng này, cần báo ITS xử lý hoặc đề xuất thêm tính năng bỏ chặn IP vào SysAC nếu việc này lặp lại nhiều lần) 

Top