Lỗi HO7. Mã cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với đăng ký tại Cơ quan thuế!

Hiện tượng

Bấm Nộp tờ khai hiển thị thông báo lỗi, Xảy ra 1 trong các lỗi:
- Mã cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với đăng ký tại Cơ quan thuế!
- Tờ khai 01/GTGT - Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) không được đăng ký nộp vãng lai tại: Chi cục Thuế…

Nguyên nhân

Do thông tin Cơ quan Thuế quản lý trên tờ khai không đúng

Biện pháp xử lý

Thông tin Cơ quan Thuế trên tờ khai hiện không chính xác. Bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin đơn vị trên phần mềm HTKK.

Ghi chú: Để việc kê khai thuế được tiện lợi và nhanh chóng, ít phát sinh lỗi cũng như được hỗ trợ kịp thời, bạn nên đăng ký và sử dụng hệ thống Bkav TVAN. Đăng ký sử dụng miễn phí Bkav TVAN tại đây.

Top