Lỗi HT13. Chữ ký số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế

Hiện tượng

Khi thực hiện Ký và nộp Giấy nộp tiền xuất hiện thông báo lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế

 

Nguyên nhân

Do Chứng thư số (CTS) lưu trong USB Token dùng để ký số không phải là CTS đang được đăng ký với Tổng cục Thuế (Số serial CTS trong USB Token không đúng với Số serial CTS lưu trong phần Tài khoản trên trang web của Tổng cục Thuế).

Nguyên nhân có thể do bạn đang cắm không đúng USB Token hoặc Chữ ký số (Chứng thư số) đã được gia hạn hoặc thay đổi thông tin (có Số serial CTS mới), nhưng CTS mới này chưa được đăng ký lại trên hệ thống Nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Biện pháp xử lý

1. Bạn kiểm tra lại xem đã sử dụng đúng USB Token chưa. Bạn cần sử dụng đúng USB Token.

2. Nếu đã cắm USB Token đúng, và gần đây bạn đã gia hạn hoặc thay đổi thông tin Chứng thư số (CTS) nhưng chưa cập nhật Số serial CTS mới trên trang web của Tổng cục Thuế, bạn hãy thực hiện theo 9 bước (có thể làm xong trong vòng từ 5 đến 7 phút) ở bài Hướng dẫn Xử lý lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế tại link http://bkavca.vn/chu-ky-so/huong-dan-xu-ly-loi-chung-thu-so-chua-duoc-dang-ky-voi-co-quan-thue/302

Top